Sint en Piet

Vanaf half november zijn de goedheiligman en zijn knechten weer in Nederland. Om alle kinderhartjes sneller te doen slaan en hun wensen te vervullen en verlanglijstjes af te strepen. Wij hoeven u niet te vertellen dat dat een hele klus is. Dus wilt u graag dat Sint en zijn gevolg ook op uw feest of locatie even langs komt wees er dan ruim op tijd bij. Anders zult u het wellicht met een hulp-Sinterklaas moeten doen.

Het huidige Sinterklaasfeest gaat terug tot Nicolaas van Myra, de Lycische bisschop uit de door Grieken bewoonde antieke stad Myra (thans gelegen in Turkije), hoewel er ook elementen van feesten en vereringen van voor de tijd van het christendom in herkenbaar zijn.

Oorspronkelijk werd Sint Nicolaas in het Oost- Europa geëerd. Pas In de 13e eeuw werd besloten dat zijn naamdag ook in het westen een belangrijke feestdag was; Toen al werd het Sinterklaasfeest in Utrecht al gevierd door de schoen van vier arme kinderen te vullen met geldstukken. Na de Nederlandse Opstand probeerden calvinistische predikanten het Sinterklaasfeest af te schaffen, omdat het te veel heidense en vooral paapse (katholieke) elementen zou bevatten. Het Sinterklaasfeest was in de grote steden een woelig volksfeest met kermis dat vaak tot opstootjes en openbare dronkenschap leidde. Het was echter zo populair dat dit streven weinig succes heeft gehad, zelfs niet bij het strengst protestantse volksdeel.

De moderne traditie van Sinterklaas als kinderfeest komt waarschijnlijk voort uit het prentenboekje Sint Nicolaas en zijn knecht (1850) van de onderwijzer Jan Schenkman (1806 – 1863).

Prijs:
Op aanvraag

Impressie